Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Με εμπλουτισμένα ζητούμενα υποψηφιότητας και ανανεωμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα Social Media Awards γίνονται ακόμη καλύτερα και επιστρέφουν για να επιβραβεύσουν τους κορυφαίους στο Social Media Marketing.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα, brands, επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρείες, creative & media agencies, PR companies, καθώς και Μ.Κ.Ο., που έχουν να παρουσιάσουνκαινοτόμα και επιτυχημένα έργα στα Social Media στην Ελλάδα.

Υποψηφιότητα στις κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν οι εταιρείες που δημιούργησαν το έργο (διαφημιστική εταιρεία, media agency), ο πελάτης ή και οι δύο μαζί. Τα έργα που θα υποβληθούν, θα πρέπει να έχουν λανσαριστεί από την 11/07/2019 έως τις 24/07/2020. Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και αφού ληφθούν υπόψη το κείμενο και τα υλικά που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης για τις Ενότητες
1, 2, 3, 4, 7 & 8

 • Δημιουργικότητα & Στρατηγική (50%): Θα αξιολογηθούν η δημιουργικότητα, η στρατηγική και η υλοποίηση της ενέργειας, σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.

 • Αποτελεσματικότητα (50%): Θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της ενέργειας σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχαν οριστεί αλλά και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αντίστοιχα έργα της αγοράς.

Κριτήρια Αξιολόγησης για την Ενότητα 5

 • Στρατηγική & Υλοποίηση (70%): Πόσο συνυφασμένο ήταν το περιεχόμενό σας με τους επικοινωνιακούς και επιχειρηματικούς στόχους; Και σε τι βαθμό ισορρόπησε η ανάγκη για επίτευξη των στόχων με τις ανάγκες του κοινού σας;

 • Αποτελεσματικότητα (30%): Πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση του περιεχομένου στην επίτευξη των στόχων; Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη paid και οργανικά metrics όπως View Rate, Engagement Rate και άλλα.

Κριτήρια Αξιολόγησης για την Ενότητα 6

 • Δημιουργικότητα & Στρατηγική (60%): Πόσο συνυφασμένο ήταν το περιεχόμενό σας με τους επικοινωνιακούς και επιχειρηματικούς στόχους; Και σε τι βαθμό ισορρόπησε η ανάγκη για επίτευξη των στόχων με τις ανάγκες του κοινού σας;

 • Αποτελεσματικότητα (40%): Πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση του περιεχομένου στην επίτευξη των στόχων; Για την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη paid και οργανικά metrics όπως View Rate, Engagement Rate, Cost Per Action, Promoter Trend Impressions και άλλα.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, 2020:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail:[email protected]
 • Το καταβληθέν ποσόν χρεώνεται και τιμολογείται και δεν είναι επιστρέψιμο

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων για τις Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 600 λέξεις)

 • Objective/Business Challenge (έως 150 λέξεις): Ποια ήταν η πρόκληση και το insight πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια και πώς στοχοθετήθηκε η καμπάνια; Αντίστοιχα, ποια ήταν η πληθυσμιακή ομάδα που επέλεξε να προσεγγίσει;
 • Creative (έως 150 λέξεις): Ποια ήταν η δημιουργική προσέγγιση που προκρίθηκε για την εν λόγω ενέργεια και πώς υλοποιήθηκε; Προσθέστε ενεργά links με 2-3 παραδείγματα δημιουργικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Product & ad solutions (έως 150 λέξεις): Ποιες λύσεις marketing χρησιμοποιήσατε (placements, formats, tools, κ.α..) και για ποιο λόγο τις επιλέξατε;
 • Results (έως 150 λέξεις): Ποια ήταν τα 3-4 πιο σημαντικά αποτελέσματα που επιτύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχατε ορίσει; Με ποιον τρόπο μέτρησης αξιολογήσατε τα αποτελέσματα;

2. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με την διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

3. Media-ready synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβρευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα Μέσα της Boussias Communications, µε την ολοκλήρωση της τελετής απονοµής.

4. Links για το Case Study (προαιρετικά)

Προσθέστε ενεργά links με παραδείγματα δημιουργικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

5. Screenshot (προαιρετικά – έως 1 αρχείο .jpg, έως 4ΜΒ)

Προσθέστε ένα screenshot της υποψηφιότητάς σας.

6. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

Συµπεριλάβετε γραφήµατα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

7. Case study Video (προαιρετικά – έως 1 αρχείο .mp4, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο mp4, το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων για την Ενότητα 8

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 600 λέξεις)

 • Ποια ήταν η πρόκληση που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε εξαιτίας της πανδημίας;
 • Πώς αξιοποιήσατε τα Social Media για να αντιμετωπίσετε αυτήν την κρίση/πρόβλημα/ πρόκληση/ευκαιρία;
 • Ποια εργαλεία χρησιμοποιήσατε – οργανικά η/και paid;
 • Τι κάνατε σε επίπεδο δημιουργικότητας (προαιρετικά)
 • Ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού σας; Τι καταφέρατε;

Κόστος Υποψηφιότητας

 • Κόστος υποψηφιότητας: €300 + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 Υποψηφιότητα δωρεάν): €1.200 + 24% Φ.Π.Α.
 • Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 Υποψηφιότητες δωρεάν): €2100 + 24% Φ.Π.Α.
 • Για κάθε επόμενη μέχρι τις 20 υποψηφιότητες: €200 + 24% Φ.Π.Α.
 • Για κάθε επόμενη από την 21η υποψηφιότητα και πάνω: €175 + 24% Φ.Π.Α.

Διοργάνωση

Official Publication