Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υπoψηφιοτητάς σας!

Υποψηφιότητες

Στέλιος Κιοσσές, Τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 149), Κιν.: 6948 802 178 , Εmail: [email protected]

Χορηγίες

Άννα Γυπαράκη, Τηλ: 210 661 7777 (εσωτ. 152), Κιν.: 6942 476 626, Εmail: [email protected]

Διοργάνωση

Official Publication