Κρατήστε με ενήμερο για τα Social Media Awards 2024

Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best Use of Meta Family of Apps | Communication

Βραβεύεται η καλύτερη συνολική χρήση των Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο – η συμμετοχή σας σε αυτήν την κατηγορία δεν προϋποθέτει την παρουσία σας σε όλες τις πλατφόρμες της Meta.

1.1 Best in Beauty, Health & Pharma
1.2 Best in eCommerce
1.3 Best in Finance & Insurance
1.4 Best in Food & Beverage
1.5 Best in Gaming
1.6 Best in Telcos & Technology
1.7 Best in Travel & Tourism
1.8 Best in B2B
1.9 Best in Οther

Ενότητα 2. Best Use of Meta Family of Apps | Innovation

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα δράση στις πλατφόρμες της Meta, από/για εταιρεία:

2.1 Best Use of Reels
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Reels για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.2 Best Use of Video (excluding Reels)
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των διαθέσιμων Video formats (εξαιρούνται μόνο τα Reels) για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.3 Best Use of Stories
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Stories για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.4 Best Use of Facebook Groups
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Facebook Groups για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.5 Best Use of Messenger Ads for Customer Experience
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα στρατηγική αξιοποίηση των Click to Messenger Ads για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εμπειρίας του πελάτη.

2.6 Best Use of Augmented Reality
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του AR για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.7 Best Use of Meta’s Family of Apps with a limited budget
Βραβεύεται η εταιρεία, η οποία, αν και είχε περιορισμένο ετήσιο budget (λιγότερο από 20.000 ευρώ), κατάφερε να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα.

2.8 Best Use of Branded Content for Creators
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Για παράδειγμα, σε τι βαθμό αξιοποιήσατε τις δυνατότητες που προσφέρει ο Brand Collabs Manager της Meta;

2.9 Best International Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια, η οποία αξιοποίησε αποτελεσματικά τις πλατφόρμες της Meta για να συμβάλει στην εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα του διαφημιζόμενου.

2.10 Best Advantage + Catalog Ads (former Dynamic Ads)
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των καμπανιών που επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους να προωθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο τον κατάλογο των προϊόντων τους, εντοπίζοντας τα κατάλληλα κοινά, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

2.11 Best Use of Collaborative Ads
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των συγκεκριμένων καμπανιών, μέσω των οποίων μπορούν τα brands να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους που διατίθενται από κανάλια συνεργατών.

Ενότητα 3. Best Use of Youtube | Communication

Βραβεύεται η καλύτερη συνολική χρήση του YouTube, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

3.1 Best in Beauty, Health & Pharma
3.2 Best in Finance & Insurance
3.3 Best in Food & Beverage
3.4 Best in Retail
3.5 Best in Telcos & Technology
3.6 Best in Travel & Tourism
3.7 Best in B2B
3.8 Best in Οther

Ενότητα 4. Best Use of Youtube | Innovation

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube στις παρακάτω κατηγορίες:

4.1 Best Use of YouTube Shorts
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των YouTube Shorts για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

4.2 Best Use of Skippable Video Ads
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Skippable Video Ads για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

4.3 Best Use of Storytelling & Long form Branded Content
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube για τη δημιουργία branded ιστοριών και long-form περιεχομένου που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας

4.4 Best Use of “YouTube for Action” Campaigns
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των καμπανιών “Video for Action”, οι οποίες έχουν ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων ή άλλων μετρήσιμων KPIs (π.χ. app usage, downloads)

4.5 Best Personalization in YouTube
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube για την παροχή προσωποποιημένου περιεχομένου προς τους χρήστες του καναλιού.

4.6 Most Innovative Use of YouTube Creators
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

4.7 Most Innovative Use of YouTube Trends & Insights
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων data γύρω από θέματα και trends που είναι δημοφιλή στο YouTube (π.χ. Gaming και Μουσική) για τη δημιουργία αποτελεσματικών ενεργειών στο Μέσο.

Ενότητα 5. Best Use of TikTok | Communication

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του TikTok, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

5.1 Best in Beauty, Health & Pharma
5.2 Best in Fashion & Luxury
5.3 Best in Food & Beverage
5.4 Best in Home, Furniture & DIY
5.5 Best in News & Entertainment
5.6 Best in Sports & Fitness
5.7 Best in Telcos & Technology
5.8 Best in Travel & Tourism
5.9 Best in B2B
5.10 Best in Other

Ενότητα 6. Best Use of TikTok | Innovation

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του TikTok στις παρακάτω κατηγορίες:

6.1 Best Use of Content Creators for a TikTok Campaign
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

6.2 Best Use of TikTok Trends
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα αξιοποίηση των κυρίαρχων trends για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

6.3 Best Use of TikTok Effects
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα αξιοποίηση των διαθέσιμων Effects για τη δημιουργία δημοφιλών videos.

6.4 Best Use of TikTok for Sales
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το TikTok για να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις (είτε στο e-shop ή/ και στο φυσικό κατάστημα).

6.5 Best Use of TikTok for Good
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το TikTok για να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα εκεί έξω.

6.6 Best Use of TikTok for Employer Branding
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε το TikTok για να «χτίσει» ένα δυνατό employer brand, ήτοι τη φήμη που έχει η εταιρεία ως εργοδότης.

6.7 Best Corporate TikTok Profile by an Agency
Βραβεύεται το εταιρικό profile ενός agency το οποίο ξεχώρισε για το καινοτόμο και δημοφιλές περιεχόμενό του.

Ενότητα 7. Best Use of LinkedIn [Platinum]

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του LinkedIn στις παρακάτω κατηγορίες:

7.1 Best Opinion Leadership Content
Βραβεύονται τα brands τα οποία, χάρη στο αξιόλογο και ποιοτικό περιεχόμενο που μοιράζονται, ενισχύουν το awareness και τη φήμη τους ως opinion leaders.

7.2 Best Strategy for Employer Branding
Βραβεύονται τα brands που αξιοποίησαν το LinkedIn για να «χτίσουν» ένα ελκυστικό employer brand, ήτοι τη φήμη που έχει η εταιρεία ως εργοδότης.

7.3 Best Strategy for Audience Engagement
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση του Μέσου για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής διάδρασης με τα κοινά-στόχος.

7.4 Best Implementation of LinkedIn as a Marketing Solution Tool
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση του Μέσου για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του διαφημιζόμενου (π.χ. αύξηση των leads).

Ενότητα 8. Best Use of Other Social Media Platforms

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση της κάθε μίας από τις παρακάτω Social Media πλατφόρμες:

8.1 Best Use of Twitter
8.2 Best Use of Pinterest
8.3 Best Use of Snapchat
8.4 Best Use of Viber
8.5 Best Use of Reddit
8.6 Best Use of Twitch
8.7 Best Use of Other

Ενότητα 9. Best Strategy in Social Media [Platinum]

Βραβεύεται η συνολική Social Media στρατηγική μίας εταιρείας ή ενός brand, στις παρακάτω κατηγορίες:

9.1 Best Social Media Strategy for Brand Awareness
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα της μάρκας / εταιρείας.

9.2. Best Social Media Strategy for Audience Engagement
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάδραση με τα κοινά-στόχος.

9.3 Best Social Media Strategy for Product / Service Launch
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να λανσάρει αποτελεσματικά ένα καινούργιο προϊόν ή υπηρεσία.

9.4 Best Social Media Strategy for Sales
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις.

9.5. Best Social Media Strategy for CSR
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να αναδείξει μια ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

9.6. Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing
Βραβεύεται η καλύτερη οργανική ή/και paid αξιοποίηση των Social Media για ενέργειες Marketing που σχετίζονται με την επικαιρότητα, τρέχοντα γεγονότα ή συγκεκριμένα occasions.

Οι Μεγάλες Διακρίσεις

Social Media Agency of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Social Media Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Meta Grand Winner
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand ή το Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, στις ενότητες 1 και 2.

Youtube Grand Winner
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand ή το Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, στις ενότητες 3 και 4.

TikTok Grand Winner
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand ή το Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, στις ενότητες 5 και 6.

The Platinum Award
Η ύψιστη διάκριση για τις ενότητες 7 και 9. Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.