Ενότητες Υποψηφιότητας

Μελετήστε τις ανανεωμένες κατηγορίες & κυνηγήστε τη διάκριση στο θεσμό που αναδεικνύει τους κορυφαίους στο Social Media Marketing.

1. Best of Facebook Family of Apps | Communication

Βραβεύεται η καλύτερη συνολική χρήση των Facebook, Instagram, Messenger και Whatsapp, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

1.1 Best in Food

1.2 Best in Beverages

1.3 Best in Personal Care, Health & Beauty

1.4 Best in Financial & Insurance Services & Products

1.5 Best in Tech & Telco

1.6 Best in Retail / eCommerce

1.7 Best in Travel, Tourism & Entertainment

1.8 Best in NGO & Startups (B2B, B2C)

1.9 Best in Οther

2. Best of Facebook Family of Apps | Innovation

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των παρακάτω εργαλείων, από / για εταιρεία:

2.1 Best Use of Messenger

2.2 Best Use of Facebook Groups

2.3 Best Use of Live Streaming

2.4 Best Use of Stories

2.5 Best Use of AR

2.6 Best Use of Facebook’s Test & Learn Framework

Βραβεύεται η βέλτιστη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκειμένου τα ευρήματα να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

2.7 Best Dynamic Ads

Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των καμπανιών που επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους να προωθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο τον κατάλογο προϊόντων τους, εντοπίζοντας τα κατάλληλα κοινά στα Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger και Marketplace, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

2.8 Best Cross-border Campaigns

2.9 Best Mobile App Campaigns

3. Best of Youtube | Communication

Βραβεύεται η καλύτερη συνολική χρήση του YouTube, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

3.1 Best in Food

3.2 Best in Beverages

3.3 Best in Personal Care, Health & Beauty

3.4 Best in Financial & Insurance Services & Products

3.5 Best in Tech & Telco

3.6 Best in Retail / Ecommerce

3.7 Best in Travel, Tourism & Entertainment

3.8 Best in NGO & Startups (B2B, B2C)

3.9 Best in Οther

4. Best of Youtube | Innovation

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube στις παρακάτω κατηγορίες:

4.1 Best Use of Skippable Video Ads

4.2 Best Use of Bumper Ads

Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των non-skippable video ads διάρκειας έως 6 δευτερολέπτων.

4.3 Best Use of Storytelling & Long-form Branded Content

4.4 Best Use of “YouTube for Action” Campaigns

Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των καμπανιών “True View for Action”, οι οποίες έχουν ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων ή άλλων μετρήσιμων KPIs (π.χ. app usage, downloads)

4.5 Most Innovative Use of YouTube Creators & Influencers

4.6 Most Innovative Use of YouTube Trends & Insights

Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων data γύρω από θέματα και trends που είναι δημοφιλή στο YouTube (π.χ. Gaming και Μουσική) για τη δημιουργία αποτελεσματικών ενεργειών στο Μέσο.

5. Best Of Linkedin

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του LinkedI n στις παρακάτω κατηγορίες:

5.1 Best Implementation of LinkedIn as a Marketing Solution Tool

Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση του Μέσου για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του διαφημιζόμενου.

5.2 Best B2B Thought Leadership Content

Βραβεύονται τα brands τα οποία, χάρη στο αξιόλογο και ποιοτικό B2B περιεχόμενο που μοιράζονται, ενισχύουν το awareness και τη φήμητους ως thought leaders.

6. Best Of Twitter

6.1 Best Use of Twitter

Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση του Μέσου για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του διαφημιζόμενου.

6.2 Best Trending Content

Βραβεύεται το περιεχόμενο που έγινε trending topic ή/και trendi ng hashtag στο Twitter, επιτυγχάνοντας υψηλό engagement και re-tweets.

7. BEST ON OTHER SOCIAL MEDIA PLATFORMS

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση της κάθε μίας από τις παρακάτω Social Media πλατφόρμες:

7.1 Best Use of Tik Tok

7.2 Best Use of Snapchat

7.3 Best Use of Pinterest

7.4 Best Use of Viber

7.5 Best Use of Shazam

7.6 Best Use of WeChat

7.7 Best Use of Reddit

7.8 Best Use of Twitch

8. BEST COVID-19 | REAL-TIME RESPONSE

8.1 Best Real-Time Activation | COVID-19

Βραβεύεται η βέλτιστη οργανική ή/και paid (αντί)δραση εν μέσω της πανδημίας. Πώς αξιοποιήσατε τα Social Media για να αντιμετωπίσετε αυτήν την κρίση/πρόβλημα/πρόκληση/ευκαιρία;

8.2 Best Real-Time Activation | General

Βραβεύεται η καλύτερη οργανική ή/και paid αξιοποίηση των Social Media για ενέργειες Marketing που σχετίζονται με την επικαιρότητα και τρέχοντα γεγονότα.

Special Awards

  The Platinum Award

Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα. Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

Διοργάνωση

Official Publication