Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

1. Best Use of Social Media for a Corporate Brand / Industry (Platinum Award)

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση των social media από εταιρεία ανά επιχειρηματικό κλάδο (Οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις υπο- ψηφιότητες ανά επιχειρηματικό κλάδο).

1.1 FMCG

1.2 Automobile

1.3 B2B

1.4 Banking

1.5 Cinema / Film / Music

1.6 Education

1.7 Retail / E-Commerce

1.8 Telecommunications

1.9 Travel / Leisure

1.10 Sports

1.11 Healthcare

1.12 Charity / Non Profit

1.13 Governmental / Public Sector

1.14 Other

2. Best Use of Social Media for a Consumer Brand (Platinum Award)

Βραβεύονται οι marketing καμπάνιες που χρησιμοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο τα social media, έτσι ώστε να λανσάρουν ή να προωθήσουν με επιτυχία ένα καταναλωτικό προϊόν.

3. Best Social Media Strategy (Platinum Award)

Βραβεύεται η συνολική social media στρατηγική μίας εταιρείας ή ενός brand, στις παρακάτω κατηγορίες:

3.1 Best Social Media Strategy for Customer Service
Βραβεύονται οι καμπάνιες που χρησιμοποίησαν customer-focused social media platforms, έτσι ώστε να επικοινωνήσουν κατευθείαν με τους πελάτες τους και να τους παρέχουν πληροφορίες ή βοήθεια.

3.2 Best Social Media Strategy for Brand Awareness
Βραβεύονται οι πιο επιτυχημένες καμπάνιες που χρησιμοποίησαν social media platforms με στόχο την αναγνωρισιμότητα της μάρκας.

3.3 Best Social Media Strategy for Product Launch
Βραβεύονται οι πιο επιτυχημένες καμπάνιες που χρησιμοποίησαν social media platforms με στόχο το λανσάρισμα ενός καινούριου προϊόντος.

3.4 Best Social Media Strategy for Social Media Research
Βραβεύεται η μελέτη που αξιοποίησε τα ποσοτικά στοιχεία χρήσης των social media, καθώς και του σχετικού περιεχομένου και πρότεινε ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας / προώθησης κ.λ.π. για συγκεκριμένη εταιρεία ή επιχειρηματικό κλάδο.

3.5 Best Social Media Strategy for Sales
Βραβεύεται η καλύτερη χρήση των social media με στόχο τις πωλήσεις (online ή και σε φυσικό κατάστημα).

3.6 Social Media Effectivenes
Βραβεύεται η στρατηγική με τον πιο αποτελεσματικό συνδυασμό Paid Owned Earned Media (POE).

3.7 Best Social Media Strategy for Event Promotion
Βραβεύεται η πιο επιτυχημένη καμπάνια που χρησιμοποίησε social media platforms με στόχο το λανσάρισμα και την επικοινωνία ενός event.

3.8 Best Social Media Strategy for B2B
Βραβεύεται η καλύτερη χρήση των social media σε επίπεδο Business 2 Business.

4. Best Use of Social Media for PR (Platinum Award)

Βραβεύεται η καλύτερη χρήση των social media από μία εταιρεία για ενέργειες Public Relations.

4.1 Crisis Management

4.2 Corporate Communication / Public Relations

4.3 Internal Communications

4.4 Media Relations

5. Content (Platinum Award)

Βραβεύεται η καλύτερη χρήση περιεχομένου στα social media στις παρακάτω κατηγορίες:

5.1 Best Content Marketing in Social Media
Βραβεύεται το πιο επιτυχημένο Content Marketing σε ενέργεια στα social media.

5.2 Best Social Media Contest
Βραβεύεται ο διαγωνισμός μέσω social media με πρωτοποριακή ιδέα και υλοποίηση δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της ενέργειας (αύξηση χρηστών, engagement, πωλήσεις, αναγνωσιμότητα κ.α.).

5.3 Best User Generated Content
Βραβεύεται η καμπάνια που με καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο δημιουργεί ένα συλλογικό περιβάλλον ενεργητικής συμμετοχής των χρηστών που προσφέρουν περιεχόμενο, προτάσεις κ.λ.π.

5.4 Best Viral Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια εκείνη, η οποία εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τα social media και κατάφερε να αυξήσει το word of mouth και το ROI και να δημιουργήσει buzz.

5.5 Best Use of Video in a Social Media Campaign
Βραβεύεται η καλύτερη real-time media καμπάνια με τη χρήση video στο Twitter, Facebook ή άλλο real-time media κανάλι.

5.6 Best Real Time Marketing Campaign
Βραβεύεται η καλύτερη αξιοποίηση των social media για ενέργειες marketing που στηρίζονται στην επικαιρότητα (τρέχοντα γεγονότα, έκτακτη επικαιρότητα).

5.7 Best Community Engagement Campaign
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση των social media, με στόχο την βελτίωση του engagement στα μέλη ενός community (Website members, FB Friends, Twitter Followers κ.λπ.)

5.8 Best Use of Paid / Sponsored Content
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των διαφημιστικών δυνατοτήτων της εκάστοτε social platform για την βέλτιστη προβολής περιεχομένου.

5.9 Best Corporate Blog
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση εταιρικού ή brand blog.

6. Mobile (Platinum Award)

Βραβεύονται οι καλύτερες ενέργειες social media στο mobile περιβάλλον (campaigns, apps κ.λπ).

6.1 Mobile Ad

6.2 Mobile Campaign

7. Integration & Innovation (Platinum Award)

Βραβεύονται οι πιο καινοτόμες ενέργειες στα social media, όπως και οι ενέργειες που περιλαμβάνουν συνδυαστική χρήση περισσότερων της μίας social platforms, στις παρακάτω κατηγορίες:

7.1 Innovation in Social Media
Βραβεύεται η πιο καινοτόμα και πρωτοπόρα δουλειά στα social media, η οποία ξεχώρισε σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα.

7.2 Best Use of Social Media in Real Life
Βραβεύεται η καμπάνια που έξυπνα συνδύασε το Twitter, Facebook ή άλλη social media πλατφόρμα In Real Life (IRL). Για παράδειγμα, κοινοποίηση και άμεση πληροφόρηση από κάποιο εστιατόριο, θεατρική παράσταση, event.

7.3 Best Integration of Social Media & Offline Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια που αξιοποιεί με βέλτιστο και ολοκληρωμένο τρόπο τον συνδυασμό του offline καναλιού και των social media.

7.4 Best Social Media Integration Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια που αξιοποιεί με βέλτιστο και ολοκληρωμένο τρόπο τη συνδυαστική χρήση 2 ή περισσότερων social platforms.

7.5 Best Experimental Format
Βραβεύεται η καμπάνια που αξιοποιεί με επιτυχία (μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλο) ένα μη ευρέως διαδεδομένο ή πρωτοεμφανιζόμενο social network (π.χ. Vine).

7.6 Best Use of Game Mechanics (Gamification) in a Social Media Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια ή το social application που χρησιμοποίησε gaming στοιχεία για να αυξήσει το engagement και το virality.

8. Facebook (Platinum Award)

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση του Facebook, στις παρακάτω κατηγορίες:

8.1 Best Overall Presence on Facebook
Βραβεύεται το brand / η υπηρεσία που χρησιμοποιεί το Facebook συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκειμένου να ενισχύσει το περιεχόμενο, την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των πελατών της.

8.2 Best Use of Facebook in a Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια, η οποία χρησιμοποίησε πιο δημιουργικά και αποτελεσματικά την πλατφόρμα του Facebook, έτσι ώστε να επιτύχει τον σκοπό της.

8.3 Best Use of Facebook / Advertising
Βραβεύεται η διαφήμιση, η οποία χρησιμοποίησε με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο την πλατφόρμα του Facebook.

8.4 Best Use of Facebook new Formats
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση ή αποτελεσματικότητα καινούριων formats στο Facebook (π.χ. reactions, 360 video, live, instant articles).

8.5 Best Facebook Application
Βραβεύεται η εφαρμογή (π.χ. e-shop, game κ.λ.π.) που χρησιμοποιεί με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο τις δυνατότητες του Facebook, εκπληρώνοντας αποτελεσματικά τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή θα ληφθεί υπόψη στο να μετρηθεί η δημοτικότητά της και η αποδοχή της από τους χρήστες.

8.6 Best use of Facebook / Video
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση Facebook Video.

8.7 Best Adaptation Worldwide Campaign
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική προσαρμογή διεθνούς καμπάνιας.

9. Twitter (Platinum Award)

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση του Twitter, στις παρακάτω κατηγορίες:

9.1 Best Use of Twitter in a Campaign
Βραβεύεται η πιο έξυπνη, αποτελεσματική και πιο δημιουργική marketing Twitter-based καμπάνια. Θα πρέπει να εξηγήσετε πώς χρησιμοποιήσατε το twitter στην καμπάνια σας, πως ενισχύθηκε και παραδόθηκε το μήνυμά σας και τα αποτελέσματα που είχατε.

9.2 Best Overall Brand Presence on Twitter
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση του Twitter, στην καλύτερη προώθηση ενός brand. Σε αντίθεση με την κατηγορία «Best Use of Twitter in a Campaign», αφορά την παρουσία λογαριασμού καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

9.3 Best Use of a Hashtag on Twitter
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και δημιουργική χρήση Hashtag (#) στο Twitter για ένα συγκεκριμένο brand, marketing campaign, προϊόν ή υπηρεσία.

10. YouTube (Platinum Award)

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση του YouTube, στις παρακάτω κατηγορίες:

10.1 Best YouTube Advertising Campaign
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο δημιουργική καμπάνια στο YouTube.

10.2 Most Visited Video in YouTube
Βραβεύεται το video το οποίο είχε την μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κοινό (views).

10.3 Best YouTube Channel
Βραβεύεται το συνολικά καλύτερο YouTube Channel για brand ή εταιρική επικοινωνία ή ή διαφημιστική ενέργεια / καμπάνια.

10.4 Best YouTube only Video
Βραβεύεται η καλύτερη χρήση του YouTube ως αποκλειστικό κανάλι διαφημιστικής ενέργειας (χρήση αποκλειστικών video, αξιοποιήσει YouTubers κλπ).

10.5 Best Youtube Integrated Campaign
Βραβεύεται ο καλύτερος συνδυασμός online και offline concept σε διαφημιστική ενέργεια / καμπάνια με επίκεντρο το YouTube.

10.6 Best Use of YouTube
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του YouTube.

11. Other Social Media Platforms (Platinum Award)

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική χρήση της κάθε μίας από τις παρακάτω social media πλατφόρμες.

11.1 Best Use of Swarm
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Swarm.

11.2 Snapchat
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Snapchat.

11.3 Best Use of Instagram
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Instagram.

11.4 Best Use of Tumblr
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Tumblr.

11.5 Best Use of LinkedIn
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του LinkedIn.

11.6 Best Use of Google+
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Google+.

11.7 Best Use of Pinterest
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Pinterest.

11.8 Emerging Platform
Βραβεύεται η καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση άλλης emerging platform (telegram, dubsmash κ.λπ.).

12. In-house Client Social Media Team

Βραβεύεται η εσωτερική ομάδα ή τμήμα μίας εταιρείας, για τη συνολική δουλειά της στα social media μέσα στη χρονιά, με βάση τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά της.

ΧΟΡΗΓΟI

TGI FRIDAY'S

Τα TGI Fridays™ λειτουργούν στην Ελλάδα από το 1997 με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στην πλατεία Κεφαλαρίου Κηφισιάς, το οποίο έγινε αμέσως αγαπημένο στέκι. Σήμερα λειτουργούν 7 καταστήματα στην Αθήνα και 2 στην Θεσσαλονίκη. Στα TGI Fridays η χαρούμενη ατμόσφαιρα, το κεφάτο προσωπικό και τα signature πιάτα είναι μια αφορμή να χαλαρώσεις ενώ πίσω από τα γεμάτα ενέργεια bar, οι έμπειροι bartenders δημιουργούν συνεχώς cocktail που ξεχωρίζουν και κάνουν την κάθε μέρα Παρασκευή. Τα TGI Fridays™ κατάφεραν να γίνουν αγαπημένη συνήθεια, εκπαιδεύοντας τους Έλληνες στη φιλοσοφία του trendy, happy & casual, τις λέξεις-κλειδιά που τα ανέδειξαν παγκοσμίως.
TGI Friday's Greece

White Space

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Coca Cola

EDENRED

thephotobooth.gr

2d3d

ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Sound & Visual

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Access

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Boussias Communications

OFFICIAL PUBLICATION

Marketing Week