Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best Use of Meta Family of Apps | Communication [Platinum]

Βραβεύεται η καλύτερη συνολική χρήση των Facebook, Instagram, Messenger και WhatsApp, από / για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

1.1 Best in FMCG & Grocery
1.2 Best in Beauty, Health & Pharma
1.3 Best in Finance & Insurance
1.4 Best in Telcos & Technology
1.5 Best in Fashion & Luxury
1.6 Best in Travel, Tourism & Entertainment
1.7 Best in Retail
1.8 Best in B2B
1.9 Best in Οther

Ενότητα 2. Best Use of Meta Family Apps | Innovation [Platinum]

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα δράση στις πλατφόρμες της Meta, από / για εταιρεία:

2.1 Best Use of Messenger
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του Messenger για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.2 Best Use of Facebook Groups
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Facebook Groups για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.3 Best Use of Video
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση διαφόρων Video formats, όπως Instagram Reels και Live Streaming, για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.4 Best Use of Stories
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Stories για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.5 Best Use of Instagram Reels
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Instagram Reels για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.6 Best Use of Augmented Reality
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του AR για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.7 Best Use of Meta’s Test & Learn Framework
Βραβεύεται η βέλτιστη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που είχε ως στόχο τα ευρήματα να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

2.8 Best Use of Meta’s Family of Apps with a limited budget
Βραβεύεται η εταιρεία, η οποία, αν και είχε περιορισμένο ετήσιο budget (λιγότερο από 20.000 ευρώ), κατάφερε να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα.

2.9 Most Innovative Use of Content Creators & Influencers
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα συνεργασία με Influencers και δημιουργούς περιεχομένου για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

2.10 Best International Campaign
Βραβεύεται η καμπάνια, η οποία αξιοποίησε αποτελεσματικά τις πλατφόρμες της Meta για να συμβάλει στην εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα του διαφημιζόμενου.

2.11 Best Dynamic Ads
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των καμπανιών που επιτρέπουν στους διαφημιζόμενους να προωθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο τον κατάλογο των προϊόντων τους, εντοπίζοντας τα κατάλληλα κοινά, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Ενότητα 3. Best Use of YouTube | Communication [Platinum]

Βραβεύεται η καλύτερη συνολική χρήση του YouTube, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

3.1 Best in FMCG & Grocery
3.2 Best in Beauty, Health & Pharma
3.3 Best in Finance & Insurance
3.4 Best in Telcos & Technology
3.5 Best in Fashion & Luxury
3.6 Best in Travel, Tourism & Entertainment
3.7 Best in Retail
3.8 Best in B2B
3.9 Best in Οther

Ενότητα 4. Best Use of YouTube | Innovation [Platinum]

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube στις παρακάτω κατηγορίες:

4.1 Best Use of Skippable Video Ads
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Skippable Video Ads για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

4.2 Best Use of Bumper Ads
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση των Bumper Ads (ήτοι, των non-skippable video Ads διάρκειας έως 6 δευτερολέπτων) για την επίτευξη των στόχων της εταιρείς.

4.3 Best Use of Storytelling & Long form Branded Content
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube για τη δημιουργία branded ιστοριών και long-form περιεχομένου που συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

4.4 Best Use of “YouTube for Action” Campaigns
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των καμπανιών “True View for Action”, οι οποίες έχουν ως στόχο την αύξηση των πωλήσεων ή άλλων μετρήσιμων KPIs (π.χ. app usage, downloads)

4.5 Best Personalization in YouTube
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του YouTube για την παροχή προσωποποιημένου περιεχομένου προς τους χρήστες του καναλιού.

4.6 Most Innovative Use of YouTube Creators & Influencers
Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα συνεργασία με Influencers και δημιουργούς περιεχομένου για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

4.7 Most Innovative Use of YouTube Trends & Insights
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων data γύρω από θέματα και trends που είναι δημοφιλή στο YouTube (π.χ. Gaming και Μουσική) για τη δημιουργία αποτελεσματικών ενεργειών στο Μέσο.

Ενότητα 5. Best Use of TikTok [Platinum]

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του TikTok, από/για εταιρεία, ανά επιχειρηματικό κλάδο.

5.1 Best in Beauty, Health & Pharma
5.2 Best in Fashion & Luxury
5.3 Best in FMCG & Grocery
5.4 Best in Telcos & Technology
5.5 Best in Retail
5.6. Best in Other
5.7 Most Innovative Use of TikTok Creators & Influencers

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα συνεργασία με Influencers και δημιουργούς περιεχομένου για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Ενότητα 6. Best Use of LinkedIn [Platinum]

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση του LinkedIn στις παρακάτω κατηγορίες:

6.1 Best Implementation of LinkedIn as a Marketing Solution Tool
Βραβεύεται η βέλτιστη αξιοποίηση του Μέσου για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του διαφημιζόμενου.

6.2 Best Thought Leadership Content
Βραβεύονται τα brands τα οποία, χάρη στο αξιόλογο και ποιοτικό περιεχόμενο που μοιράζονται, ενισχύουν το awareness και τη φήμη τους ως thought leaders.

Ενότητα 7. Best Use of Other Social Media Platforms [Platinum]

Βραβεύεται η πιο αποτελεσματική και καινοτόμα χρήση της κάθε μίας από τις παρακάτω Social Media πλατφόρμες:

7.1 Best Use of Twitter
7.2 Best Use of Pinterest
7.3 Best Use of Snapchat
7.4 Best Use of Clubhouse
7.5 Best Use of Viber
7.6 Best Use of Reddit
7.7 Best Use of Twitch
7.8. Best Use of Discord
7.9 Best Use of Other

Ενότητα 8. Best Strategy in Social Media [Platinum]

Βραβεύεται η συνολική Social Media στρατηγική μίας εταιρείας ή ενός brand, στις παρακάτω κατηγορίες:

8.1 Best Social Media Strategy for Brand Awareness
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα της μάρκας / εταιρείας.

8.2 Best Social Media Strategy for Product / Service Launch
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να λανσάρει αποτελεσματικά ένα καινούργιο προϊόν ή υπηρεσία.

8.3 Best Social Media Strategy for Sales
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις.

8.4. Best Social Media Strategy for CSR
Βραβεύεται η στρατηγική που αξιοποίησε τα Social Media για να αναδείξει μια ενέργεια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

8.5. Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing
Βραβεύεται η καλύτερη οργανική ή/και paid αξιοποίηση των Social Media για ενέργειες Marketing που σχετίζονται με την επικαιρότητα, τρέχοντα γεγονότα ή συγκεκριμένα occasions.

Οι Μεγάλες Διακρίσεις

Social Media Agency of the Year | 50+ employees
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Social Media Agency of the Year | Up to 49 employees
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Agency, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Social Media Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο Brand, το οποίο θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

The Platinum Award
Η ύψιστη διάκριση για κάθε ενότητα. Απονέμεται στην υποψηφιότητα εκείνη της κάθε ενότητας, η οποία έχει συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ενότητας.

Top 10 Social Media Agencies of the Decade
Το βραβείο θα απονεμηθεί στα Agencies, τα οποία θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα έχουν κερδίσει από την έναρξη των Social Media Awards το 2013 έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Top 10 Social Media Brands of the Decade
Το βραβείο θα απονεμηθεί στα Brands, τα οποία θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα έχουν κερδίσει από την έναρξη των Social Media Awards το 2013 έως και σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.